Follow Wojtek Kidd Cichoń to join the conversation.

When you follow Wojtek Kidd Cichoń, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Wojtek Kidd Cichoń

Warsaw, Poland

Nazywam się Wojtek. Niektórzy mówią mi Kidd.
Jako Kidd wydałem 14 płyt pod szyldem skwer.org – współtworząc takie projekty muzyczne jak ddekombinacja, Międzymiastowa, Osete, Rap Addix. Piszę, nagrywam, bełkocze ze sceny od roku 2000. Od 2003 roku prezentuję swoje utwory spoken word na scenach Polski i reszty świata.